Expertise Episcope B.V.

Is een van de onderstaande situaties voor u herkenbaar? Episcope kan u adviseren op het technische en/of contractuele vlak vanaf de initiatief-fase van uw project tot aan de ingebruikname.

Haalbaarheid

Moet u beslissen over de haalbaarheid van een project en overweegt u een marktconsultatie?

Specificaties

Zijn bestek en voorwaarden voldoende technisch gespecificeerd of moeten de aanbiedingen inhoudelijk worden beoordeeld?

Werkmethode

Is de werkmethode afgestemd op de van toepassing zijnde vergunningen en verzekeringsvoorwaarden?

Preventiemaatregelen

Bent u op zoek naar preventiemaatregelen of bent u al geconfronteerd met schade?Episcope B.V.

Adviesbureau Civiele Techniek

Episcope Expertise Episcope Risk Engineering Episcope Consultancy Episcope Diensten Episcope Werkgebied Episcope Projecten Episcope Opdrachtgevers Episcope Contact

© 2021 - Episcope B.V. | website by Mediartist Productions | CMS door Tim365